Työyhteisösovittelu EASY

Työyhteisön kehittäminen - Sovittelumenettely

Työyhteisösovittelu on työkalu yhteisön ristiriitojen ratkaisemiseen ja työhyvinvointia heikentävien tekijöiden vähentämiseen.

Työyhteisösovittelua tehdään meillä parityönä, jossa kaksi sovittelun ammattilaistamme (psykoterapeutti, työnohjaaja) sovittelevat organisaatiossa syntyneitä ristiriitoja ja haastavia tilanteita. Sovittelutoiminnan avulla voidaan vähentää henkilökunnan kuormitusta, parantaa työviihtyvyyttä ja oppia vaihtamaan ajatuksia, ilman, että ne synnyttävät tai syventävät konflikteja.

Työyhteisösovittelu etenee ennalta sovitun prosessin mukaisesti aloitusvaiheesta yksilöllisen työskentelyn kautta yhteisöllisen sovittelusopimuksen laatimiseen. Sovittelija ohjaa sopimuksen syntymiseen, toteuttamiseen ja seurantaan liittyvää prosessia. Sovitteluprosessi päättyy yhteiseen seurantatapaamiseen.

EASY – jakso

01

Aloituskeskustelu 1h

Tapaamisessa ovat paikalla ne henkilöt, joiden työnantajan näkemyksen mukaan tulisi olla mukana työpaikalla ilmenneiden ristiriitojen ratkaisemisessa. Aloituskeskustelussa esitellään Easy -malli ja sovitaan yhteisistä toimintatavoista prosessin aikana.

02

Easy –välitehtävä

Välitehtävässä pohditaan yksilöllisesti sitä, millaisia ristiriitoja työyhteisöön liittyy, millaisia voimavaroja työyhteisössä on ja miten työilmapiiri saataisiin paremmaksi ja helpommaksi hengittää kaikkien työskentelyn ja työhyvinvoinnin osalta. Easy -välitehtävä voi olla kirjallinen tai se voidaan toteuttaa yksilöhaastatteluina (hinnaston hinta perustuu kirjalliseen tehtävään, haastattelut sopimuksen mukaan).

03

Ratkaisuvaihtoehtojen etsiminen ja alustavan sopimuksen rakentaminen 3h

Tapaamisessa tarkastellaan Easy –välitehtävässä esiin nousseita kysymyksiä ja ristiriitoja. Kahden psykoterapeutin ohjauksessa ja avoimen dialogin keinoin luodaan sopimusmalli, jonka jokainen prosessissa mukana oleva voi hyväksyä ja allekirjoittaa. Easy-välitehtävän pohjalta ohjaajat etsivät vaihtoehtoisia ratkaisuehdotuksia ja sopimusmalleja yhdessä sovitteluun osallistuvien henkilöiden kanssa.

04

Easy-sopimuksen tekeminen ja kannustajien osallistaminen 1h

Yhdessä synnytetty sopimus allekirjoitetaan ja osapuolet sitoutuvat sitä noudattamaan. Sovitaan sopimuksen jatkoseurannasta.

05

Jatkoseurantakokous 1h

Tilaisuudessa arvioidaan yhdessä sitä, miten sopimusta on noudatettu ja miten se on kaikkien osapuolten mielestä toiminut.

Mietitkö työnohjausta tai terapiapalvelujamme? Kysy lisää Anitalta!

Anita Tuomola, Psykoterapeutti, työnohjaaja

Anita Tuomola

anita.tuomola@uudenmaantyonohjaus.fi

050 – 567 8052
044 – 704 6007

Kerro mistä olet kiinnostunut, otamme sinuun yhteyttä.