Psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Psykoterapia on psyykkisen terveyden, hyvinvoinnin ja toimivuuden lisäämiseen tähtäävää tavoitteellista ja jäsenneltyä toimintaa, jota tekevät terveydenhuollon rekisteröidyt ja Valviran hyväksymät ammattilaiset.

Psykoterapian avulla hoidetaan psyykkisiä vaikeuksia tai mielenterveyden häiriöitä psykologisin menetelmin.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on tulevaisuuteen suuntautunut ja voimavaroihin keskittyvä psykoterapian muoto, jossa pyritään hyödyntämään asiakkaan omia ideoita, vahvuuksia ja taitoja.

Asiantuntijoistamme Hannele Pulkamo ja Anita Tuomola ovat KELA:n psykoterapiapalvelujen tuottajia (yksilöpsykoterapia) sekä Valviran hyväksymiä erityistason psykoterapeutteja (ET).

Löydät tiedot näistä ammatinharjoittajista KELA:n palvelutuottajarekisteristä https://asiointi.kela.fi/palvelutuottajarekisteri/ sekä Valviran ylläpitämän Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tietopalvelun rekisteristä https://julkiterhikki.valvira.fi.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia yksilöille, perheille ja pariskunnille

Parisuhdeterapia - Perheterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on luottamuksellista ja tasavertaista yhteistyötä asiakkaan ja psykoterapeutin välillä. Se on asiakkaan toiveita ja tavoitteita sekä voimavaroja etsivä, ja asiakkaita kunnioittava terapiamuoto. Siinä etsitään ratkaisuja ja uusia toimintamalleja erilaisiin elämän vaikeisiin tilanteisiin. Terapiassa visioidaan toivottua tulevaisuutta ja suunnitellaan tarvittavia askelia kohti tulevaisuuden tavoitetta. Asiakkaan omilla toiveilla, unelmilla ja ideoilla on suuri merkitys ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa. Ratkaisukeskeinen psykoterapia keskittyy ratkaisuihin, tulevaisuuteen ja tavoitteisiin, ongelmien ja niiden syiden etsimisen sijaan.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia soveltuu monenlaisiin elämäntilanteisiin ja erilaisille asiakasryhmille. Se tuottaa uusia näkökulmia ja muutostoiveita ja kannustaa eteenpäin. Ajallisesti se voi olla lyhyttä tai pidempikestoista. Usein ratkaisukeskeinen terapiajakso kestää vain 1–10 kertaa ja keskimääräinen käyntimäärä on 4–6 kertaa. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa sopii yksilöiden, parien, perheiden, ryhmien ja työyhteisöjen kanssa työskentelyyn. Lähestyminen soveltuu sosiaalityöhön, lastensuojeluun, kouluihin, neuvoloihin, psykologiaan, psykiatriaan, sairaanhoitoon ja työpaikoille.

Mietitkö työnohjausta tai terapiapalvelujamme? Kysy lisää Anitalta!

Anita Tuomola, Psykoterapeutti, työnohjaaja

Anita Tuomola

anita.tuomola@uudenmaantyonohjaus.fi

050 – 567 8052
044 – 704 6007

Kerro mistä olet kiinnostunut, otamme sinuun yhteyttä.