Palvelut

Työnohjaus

Työuupumus - työssä jaksaminen

Työnohjaus on yksilöllistä tai ryhmämuotoista tavoitteellista toimintaa, jonka päämääränä on parantaa työhyvinvointia ja työssä jaksamista sekä lisätä työintoa ja yhteistyön mahdollisuuksia. Työnohjaus auttaa kirkastamaan omaa perustehtävää, lisää työintoa ja avaa työssä kehittymisen mahdollisuuksia. Työnohjaus voi tukea myös erilaisissa muutos- ja kriisitilanteissa.

Työyhteisösovittelu Easy

Työpaikkakiusaaminen - Stressi

Työyhteisösovittelu on työkalu yhteisön ristiriitojen ratkaisemiseen. Sovittelutoiminnan avulla voidaan vähentää henkilökunnan kuormitusta, parantaa työviihtyvyyttä ja oppia vaihtamaan ajatuksia, ilman, että ne synnyttävät konflikteja. Työyhteisösovittelua tehdään parityönä, jossa kaksi sovittelun ammattilaistamme sovittelevat organisaatiossa syntyneitä ristiriitoja.

Psykoterapia

Apua masennukseen !

Psykoterapia on psyykkisen terveyden, hyvinvoinnin ja toimivuuden lisäämiseen tähtäävää tavoitteellista ja jäsenneltyä toimintaa, jota tekevät terveydenhuollon rekisteröidyt ja Valviran hyväksymät ammattilaiset. Psykoterapian avulla hoidetaan psyykkisiä vaikeuksia tai mielenterveyden häiriöitä psykologisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen psykoterapia on tulevaisuuteen suuntautunut ja voimavaroihin keskittyvä psykoterapian muoto, jossa pyritään hyödyntämään asiakkaan omia ideoita, vahvuuksia ja taitoja.

Valmennukset

Taite – elämäntilannevalmennus

Valmennus tukee ihmistä saavuttamaan omat tavoitteensa, liittyivätpä ne sitten painonhallintaan, päihteettömyyteen, ammatinvalintaan ja uralla etenemiseen tai lasten kasvatuksessa ilmeneviin haasteisiin. Valmennukset ovat vähän kevyempi etenemismuoto psykoterapian sijaan. Yrityksessämme toimii moniammatillinen tiimi, johon kuuluu kouluttajia, erityisopettajia, psykoterapeutteja, ravintovalmentaja ja työnohjaajia, joilla on kokemusta erilaisista elämäntilanteeseen tai työhön liittyvistä valmennuksista.

Eettiset periaatteet

Noudatamme terveydenhoidon yleisiä eettisiä periaatteita (Etene, 2001). Toimintamme on luottamuksellista ja salassapidon ja vaitiolovelvollisuuden alaista. Kaikkea toimintaamme leimaa eettisyys: pyrkimys oikeudenmukaiseen, ammatilliseen ja vastuulliseen työskentelyyn. Jokainen itsenäinen ammatinharjoittajamme huolehtii oman palvelunsa laadusta ja sen jatkuvasta kehittämisestä sekä asiakirjojensa huolellisesta säilyttämisestä.

Tietoturva

Noudamme toiminnassamme sosiaali- ja terveysalan tietosuoja- ja tietoturvallisuuskäytäntöjä. Tietoja käsitellään turvallisesti, luottamuksellisesti ja hyvien tietojenkäsittelytapojen mukaisesti salassapitoa ja vaitiolovelvollisuutta noudattaen.

Mietitkö työnohjausta tai terapiapalvelujamme? Kysy lisää Anitalta!

Anita Tuomola, Psykoterapeutti, työnohjaaja

Anita Tuomola

anita.tuomola@uudenmaantyonohjaus.fi

050 – 567 8052
044 – 704 6007

Kerro mistä olet kiinnostunut, otamme sinuun yhteyttä.